Nabojent'n © 2010

Nabojent'n

 

 

 

Kontaktinformasjon til Nabojent´n

 

 

Navn:    Nabojent´n Ungdomskor

V/:       Wenche Monika Hermansen

Adr:      Ringveien 18

              9311 Brøstadbotn

 

Mailaddresse: korkompl@online.no

 

Mobiltlf: 918 10880

Arbeid:   771 89200

 

Korets bank: Sparebanken1. Nord-Norge

Kontonr:       4776 16 19957

 

 

 

 

Webansvarlig - Wenche Monika Hermansen