Nabojent'n © 2010

 

 

 

 

Overnatting         

 

Overnattingen foregår på Sørreisa sentralskole. Når dere ankommer til skolen vil dere få tildelt klasserom. På døra kommer det å stå hvem som bor hvor slik at dere finner frem etter hvert. Ring gjerne en halvtime før dere ankommer til skolen så er vi best mulig forberedt til å ta imot dere.

 

Vi tenker oss å plassere barnekor i samme fløy og ungdomskor sammen i en annen fløy. Dette fordi at ungdommene får litt friere rammer på kveldstid. Vi ønsker å gjøre det slik for at barnekorbarna blir skjermet mest mulig.

 

Hvis noen av dere ikke ønsker å benytte klasserom må vi få beskjed om dette ved påmelding.

 

Det blir å gå brannvakter  som kommer og se til klasserommene gjennom hele natten. Hvis det skulle være noe dere trenger hjelp med kan disse kontaktes. (Se nedfor)

 

Koret kjøper inn en kontantkortstelefon som kan benyttes av dere hvis dere trenger kontakt med deres barn eller hvis deres barn trenger å ringe noen der hjemme. Dette betyr da at det ikke skal være behov for at alle må ha med seg mobiltelefon. Mobiltelefoner blir uansett ikke tillatt å bruke når vi har sangaktiviteter og andre felles aktiviteter.

 

Korets telefonnummer blir lagt ut på denne siden så fort det blir tilgjengelig.

                               TLF. NR:

 

 

Webansvarlig - Wenche Monika Hermansen